Passagiers
Het aantal passagiers bedraagt maximaal 12 personen aan boord van de watertaxi.


Aansprakelijkheid
GM Nautische Dienstverlening kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door GM Nautische Dienstverlening. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

 

Veiligheid

Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Bij verwacht erg slecht weer wordt circa 48 uur van te voren bepaald met u of de vaart doorgaat of dat er een nieuwe datum moet worden afgesproken. Altijd in overleg! Er zijn geen kosten verbonden aan deze annulering mits 48 uur van te voren.

Regen tijdens de vaart is op zich geen probleem. De boot is overkapt. Achterzijde en zijkanten zijn spatwaterdicht. Een druppel water kan voorkomen. Houdt u hier rekening mee bij wisselvallig weer.

 

Betaling
De boothuur dient 5 dagen voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening dan wel contant.

 

Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan GM Nautische Dienstverlening. Indien u binnen 14 dagen voor de vaardag annuleert bent u de volledige boothuur verschuldigd. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm, een weeralarm vanaf code oranje of langdurige zware regenval. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.

 

 


Probeer op de afgesproken plaats tijdig aanwezig te zijn!. Wachttijd is vaartijd! 
We moeten hier streng in zijn.